top of page

PRIVACYVERKLARING 

HOLA B.V, gevestigd te Dinteloord, KvK-nummer: 85618810, handelend onder de merknaam DUTCH DESIGN CARPETS is gevestigd aan Prinses Marijkestraat 58, 4671 GC Dinteloord.

 

Mevrouw L. Handstede-van de Merbel is de functionaris gegevensbescherming van Dutch Design Carpets. Zij is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Wanneer je vragen hebt over de privacyverklaring neem dan contact op met L. Handstede – van de Merbel, bereikbaar via:
E:  info@ddcarpets.nl
W: www.ddcarpets.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Dutch Design Carpets verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor - en Achternaam

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Dutch Design Carpets verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of een e-mailbericht sturen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • Dutch Design Carpets verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online - activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ddcarpets.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Dutch Design Carpets neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dutch Design Carpets) tussen zit. Dutch Design Carpets gebruikt de volgende computerprogramma's of - systemen: 

 • Exact Online: boekhoudprogramma

 • Dropbox; bestanden delen & opslaan in de Cloud voor jouw bedrijf

 • Social mediamanagement platform voor het beheren van jouw social media-activiteiten

 • Social media; Facebook, LinkedIn voor het promoten van ons bedrijf. Hieronder valt het versturen van nieuwsbrieven waarvoor jij je aan kunt melden. Je hebt ook de mogelijkheid om je uit te schrijven.

 • WIX; cloud-gebaseerd platform voor webdesign voor het bouwen van website, waaronder onze eigen website: http://www.ddcarpets.nl/ die onder ander zorgt voor de zichtbaarheid van onze onderneming. Via de website posten we blogs en versturen we nieuwsbrieven naar de aangemelde contacten.

 • En alle andere onlineprogramma’s die nodig zijn voor jouw opdrachten en/of producten 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Dutch Design Carpets bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                         Bewaartermijn                                           Reden

Personalia                                                    7 jaar                                                                Fiscaal

Adres                                                             7 jaar                                                                Fiscaal

Facturen en offertes                                 7 jaar                                                                Fiscaal en boekhouding

E-mail                                                            2 jaar                                                               Naslag voor gemaakte  afspraken 

Delen van persoonsgegevens met derden

Dutch Design Carpets verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Dutch Design Carpets gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Dutch Design Carpets en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ddcarpets.nl  

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. 
 

Gerechtvaardigd belang

Wij verwerken persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang.

 

Grondslagen

Voor het verwerken van persoonsgegevens hebben wij de volgende grondslagen; 

 • Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 • Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen. 

 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust. 

 

Dutch Design Carpets wil je er ook op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Dutch Design Carpets neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ddcarpets.nl

 

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door SSL-techniek. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Dutch Design Carpets privé is. Je herkent de gecertificeerde beveiliging aan het slotje voor de URL.

 

Dinteloord versie 1.0

bottom of page